PSDK Enerji Etiketi Nedir ve Ne Anlatmaktadır?

Pencere Enerji İndeksi Ne İfade Eder?
Yıllık bazda, belirli iklim bölgesine göre, ısıtma ve/veya soğutma için kullanılan m² pencere alanı bazında yıllık enerji kaybını ifade eder.

Örnek G sınıfı bir pencere için:
G sınıfı: -140 kW/(m².°K.yıl) - enerji kaybı m² başına yıllık 140 kW
Bir konutta ortalama 12 m² pencere alanı mevcuttur ve toplam
kayıp 1,680 kW’tır. Bu kaybı kullanılan enerji tipine göre örneklersek yıllık kaybınız;
Doğalgaz kW fiyatı: 0,1TL (vergiler dahil) x 1,680kW = 168 TL,
Elektrik kW fiyatı: 0,30TL (vergiler dahil) x 1,680kW = 504 TL,
Kömür kW fiyatı : 0,17 TL (vergiler dahil) x 1,680kW = 285 TL’dir.

Enerji fiyatları son beş yılda ortalama yıllık %15 artmıştır. Bu artış hızına göre
sonraki 5 yıl için hesaplandığında sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

PEPS Nasıl Tespit Edilir?
PEPS indeksi, bir pencerenin belirli performans özelliklerinin hesap kombinasyonundan oluşmaktadır. Her bir PEPS etiketi, her bir üretici (bayi) için ayrı olmak üzere ve her bir özgün ürün modeline (belirli çerçeve profil ve cam kombinasyonu) verilmektedir. Bu enerji performans etiketi üzerinde pencere-cam sisteminin ticari marka/modeli ve üretici bayinin unvanı yer almaktadır ve transfer edilemez.


Pencere Enerji Performansı Hesaplamasında Kullanılan Veriler

• İklim Bölgeleri (TR-1, TR-2, TR-3, TR-4) TS 825 standardı Ek-D’ye göre ortalama sıcaklık ve güneş ışıması
• Pencerenin ısı geçirgenlik katsayısı - Örnek; 1,4 w/(m².°K)
• Hava geçirgenliği nedeniyle ısı kaybı - Örnek; 0.01 w/(m².°K)
• Güneş enerjisi ısı kazancı faktörü - Örnek; g=0.43(7)
• Yalıtım cam ünitesi özelikleri (tek cam, çift çam, üç cam, ara boşluk, dolgu gazı, kaplama),
• Yalıtım cam ünitesi ısı geçirgenliği (Ug,)
• Çerçeve malzemesi (PVC, alüminyum, ahşap profil, marka model kalınlık v.b.,) ve ısı geçirgenliği (Uf)
• Güneş enerjisi iletkenliği (g+) cam yüzeyine dikey olarak düşen

Etiketin İçerdiği Bilgiler
• Sertifika No ve Uygunluk değerlendirme kuruluşu kodu
• Sertifika veriliş ve geçerlilik tarihleri, Üretici firma unvanı ve adresi, Pencere model marka ve modeli
• Pencere sınıfları (A,B,C,D,E,F,G)
• Pencerenin enerji performans sınıfı ve indeksi: yılda kaybettirdiği veya kazandırdığı enerji kwh/(m².°K.yıl) cinsinden
• İklim bölgesi (TR-1,TR-2,TR-3,TR-4)
• Isı Geçirgenlik Katsayısı (U): w/(m2.K) cinsinden
• Hava Geçirgenliği Nedeniyle Isı Kaybı (L): w/(m2.K) cinsinden
• Güneş Enerjisi Isı Kazancı Faktörü (g): sayı cinsinden
• Pencerenin Yalıtım Cam Ünitesi Özellikleri: cam kalınlık, kaplama, tek cam, çift çam, üç cam, ara boşluk mm, dolgu gazı,
• Yalıtım cam ünitesi ısı geçirgenliği (Ug): w/(m2.K) cinsinden
• Çerçeve malzemesi (PVC, alüminyum, ahşap profil, marka, model, kalınlık, varsa odacık sayısı v.b.)
• Çerçeve malzemesi ısı geçirgenliği (Uf): w/(m2.K) cinsinden
• Güneş enerjisi iletkenliği (g+) cam yüzeyine dikey olarak