Büyük Perakende Pencere Pazarı ve Güçlü Pazarlama Aracı

Isı yalıtımı konusu, artan enerji fiyatları karşısında daha da önem kazanmaktadır. Enerji Tasarruflu Pencere Sınıflandırması, en iyi performans gösteren bir pencerenin tüketiciler tarafından kolay anlaşılacak bir şekilde tanımlar. Toplum tarafından kabul görmüş ve anlaşılır bir etiket ile (AB resmi enerji performans etiketi tasarımı kullanılmaktadır) basit teknik bilgi ve en iyi performanslı ürünleri parasal değerlerle tarif etme imkanı olacaktır. Tüketiciler, doğru bir karar verebilmek için, enerji verimli bir pencerenin maliyet ve kazandırdıklarını net olarak göreceklerdir.

Pazarın kötü performanslı ürünleri ayırt edeceği ve dışlayacağı yüksek performanslı ürünleri taçlandıracağı bilgisi pencere üreticilerini yüksek performanslı ürün geliştirmeye ve üretmeye teşvik edecektir. Perakende talep artacaktır. Bina tasarımcıların, tüketicilerin, satıcıların, mimarların, müteahhitlerin ve yapı sektöründe tüm diğer karar vericilerin en yüksek enerji performanslı pencere seçimlerinde yardımcı olacaktır.

1 ile 5 yıl arasında tüm pencere sektörü enerji verimli ürünlere ağırlık verecektir. Konutlarda yenileme pencere satışı Türkiye'deki pencere pazarının %60'nı teşkil etmektedir. Satın alma kararı verilirken net ve anlaşılır bilgi içeren ve enerji tasarrufu şartlarını karşıladığını gösterir pencere üzerindeki Enerji Tasarrufu Sınıflandırması Etiketi, tüketicinin için yol gösterici olurken, üretici-bayiler için satış gücü olacaktır.