Isınma ve Soğutma Harcamalarından Tasarruf Etmek

Yüksek performanslı pencere teknolojisi fazlasıyla etkileyici olabilir, fakat faydaları da bir o kadar ilgi uyandırıcıdır. Her şeyden önce, yüksek performanslı pencereler enerji tasarrufludur. Evin ısınma harcamalarında en kısa zamanda tasarruf sağlarlar. Evin tasarımı ve binanın geri kalanındaki mevcut etkililik oranlarına bağlı olarak, yüksek performanslı pencerelere geçilmesi alanın ısınma maliyetini %9 ila %18 oranında azaltmalıdır.

Enerji tasarrufuyla ilgili endişeler yalnızca ısınma sezonuyla sınırlı değildir. Yaz aylarındaki sıcaklık, mekanların soğutulmasını gerektirmektedir. Yüksek performanslı pencereler yaz aylarında ısının dışarıda tutulması konusunda da eşit oranda başarılı işlev gösterirler. Kış aylarında kızılötesi (ısı) enerjiyi evin içinde tutan aynı düşük emisyon kaplaması, yaz aylarında da istenmeyen ısıyı dışarıda tutar. Bu da iç alanın daha serin kalmasını sağlar ve klimaya olan ihtiyacı azaltır.
Çalışmalar, Kanada’nın çoğunluğu için pencerelerinizi PSDK enerji sınıf değeri temelinde seçmenizin hala uygun bir yöntem olduğunu göstermiştir. Bu kuralın istisnaları ise klima harcamalarının alanın ısıtılmasına yönelik harcamalardan görece yüksek olduğu birkaç konumdur. Bu durumlarda, batıya bakan pencereler için daha düşük güneş ısısı kazanımı potansiyelli olanları göz önünde bulundurun.

Yüksek Konfor

Alışılmış pencerelerin olduğu evlerde, hava sızıntısı, hava akımları ve emisyon ısı kaybı ev sakinlerinin sıkıntı çekmesine sebep olmaktadırlar, bu durum ısıtma sisteminin -genellikle kısıtlı bir başarı elde ederek- üstesinden gelmeye çalıştığı bir durumdur. Fakat yüksek performanslı pencereler daha iyi yalıtılmıştır ve iç camlardaki yüksek yüzey sıcaklığını muhafaza eder. Etkili bir yalıtım şeridiyle ve düzgün kurulumla birlikte bu özellik, pencerenin evde oturan kişilere daha sıcak “hissettirmesini” sağlamaktadır.

Yoğuşmasız Yüksek Nem Oranı

Konfora dair gelişmeler, pencerelerin yakınlarındaki hava akımlarının ve soğuk bölgelerin azaltılmasının ötesine geçer. Kış aylarında, dışarıdaki hava oldukça kurudur ve içerideki bağıl nemi (BN) ciddi anlamda azaltabilir. Bu da sonuç olarak, kapılara veya aydınlatma anahtarlarına dokunulduğunda hissedilen rahatsız edici elektrik çarpmalarına, boğaz kuruluğuna ve diğer rahatsız edici durumlara mahal verebilir. Eğer bu durumu havayı nemlendirerek bertaraf etmeye çalışırsanız, içerideki bağıl nem oranı %40'ın üstünde olacaktır ve eğer bu olursa pencerelerde yoğuşma oluşma riski doğar. Bu da görüşü bozar ve kasa bileşenlerinin bozunması ile küf oluşumuna mahal verebilir. Yüksek performanslı pencereler bu durumu tamamen değiştirebilir.

Daha yüksek iç cam sıcaklığı ve kenar ara boşluğunun ve kasa bileşenlerinin gelişmiş termal performansı içerideki bağıl nem oranının daha yüksek olmasına izin verir. Bu da kötü pencerelerle ilişkili olan bağıl nem kaynaklı problemleri ortadan kaldırmasa bile azaltabilir. Daha iyi pencerelerde yüksek nem oranları mümkün olduğundan, bu daha az elektrik çarpması, daha iyi bir sağlık durumu ve daha sağlıklı bitkiler demektir. Farklı cam çeşitlerinde camın merkezinde yoğuşma oluşmaya başlayacağı bağıl nemi göstermektedir. Ancak, yoğuşma oluşumu genellikle düşük bağıl nem ortamında camın kenarında olacaktır.

Düşük Ses İletimi

Yüksek performanslı pencerelerdeki iletim ve taşınım yoluyla gerçekleşen ısı kayıplarını azaltan ağır gaz dolgusu ayrıca dışarıdan içeriye ses iletilmesini de aza indirger. Cam panellerin sayısı arttıkça ses o kadar iyi absorbe edilir. Gürültünün yutulması frekanslara ve diğer faktörlere bağlı olan karmaşık bir işlevdir, bu özelliğin sağladığı bazı yararlar yüksek performanslı pencerelerle gerçekleştirilebilir.

Daha Fazla Gün Işığı

Yüksek performanslı pencerelerin gelişi, kış aylarında yüksek ısı kaybı veya yaz aylarında yüksek ısı kazanımı cezası çekmeden hem yeni yapılarda hem de restorasyonlardaki ev tasarımlarına daha geniş cam alanlarının dahil olmasına izin vermektedir. Bu sadece enerji tasarrufunu arttırıp görüşü iyileştirmez, aynı zamanda aydınlatma amaçlı elektrik kullanımının azaltılmasını da sağlayacak şekilde içeri daha fazla gün ışığı girmesini sağlar.

Bu doğal ışığın avantajını kullandığınızda iki defa tasarruf etmiş olursunuz. İlk olarak aydınlanma için kullanılan elektrikten tasarruf edersiniz; ikinci olarak da normal bir ampulün enerjisinin yalnızca %15’ini aydınlatma için kullanıp geri kalan %85'ini de ısı olarak harcadığı düşünüldüğünde, yaz aylarında evinizin soğuma yükünü azaltmış olursunuz. Bu durumla özellikle geniş binalarda karşılaşılır.